Dobro je vedeti

 

Vsem, ki se soočite z izgubo bližnjega namenjamo nekaj napotkov :

 

Prijava smrti:

Kadar oseba umre doma, prijavi smrt zdravnik oz. mrliški oglednik, ki je smrt ugotovil. Z izdanim potrdilom o smrti, podpisanim pooblastilom in vlogo za izdajo mrliškega lista vam dokumentacijo uredi Pogrebna služba Raj.

V kolikor to ni storjeno mora smrt prijaviti družinski član oz. oseba s katero je pokojni živel in sicer v roku 48 ur od smrti oz. od najdbe pokojnika.

V slučaju smrti v bolnici, domu starejših ali kakršnikoli drugi organizaciji, prijavi smrt pristojni Upravni enoti organizacija.

 

Mrliški list

Mrliški list izda matični urad. Mrliški list je uradni dokument s katerim se lahko le ta identificira tudi po smrti.
Matični urad posreduje tudi vabilo za sestavo smrtovnice in sicer v tistem kraju, kjer je pokojni imel stalno bivališče.


Na podlagi sestavljene smrtovnice vas matični urad prijavi na zapuščinsko obravnavo.